როგორია გელათის ტაძარი დღეს – ფოტორეპორტაჟი სამონასტრო კომპლექსიდან

გე­ლა­თის ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ტაძ­რის და­სავ­ლეთ მკლავ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი დრო­ე­ბი­თი გა­და­ხურ­ვის ფრაგ­მენ­ტის აღ­დგე­ნა დას­რუ­ლე­ბუ­ლია.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტექ­ნი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბით, მკლა­ვის სამ­ხრეთ ფერ­დზე 15 კვ. მეტ­რი ფარ­თო­ბის მქო­ნე არე­ალ­ზე სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მიერ მო­წყო­ბილ ხის კონ­სტრუქ­ცი­ულ ბა­ზის­ზე თუ­ნუ­ქის ფე­ნი­ლი სა­თა­ნა­დო წე­სით და­ე­ფი­ნა. და­სავ­ლეთ მკლა­ვის სამ­ხრეთ ფერ­დზე გა­და­ხურ­ვის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი 2018-19 წლებ­ში ჩა­ტარ­და, თუმ­ცა, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, ის სა­თა­ნა­დოდ არ იყო გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი. აღ­ნიშ­ნუ­ლის გამო, კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის სა­ა­გენ­ტომ სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ კომ­პა­ნი­ებს ფუ­ლა­დი სან­ქცია და­ა­კის­რა.

„ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“ ფო­ტო­კო­რეს­პონ­დენ­ტი გი­ორ­გი ნი­კო­ლიშ­ვი­ლი გე­ლათ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

გთა­ვა­ზობთ ტა­ძარ­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის თა­ო­ბა­ზე მის მიერ მომ­ზა­დე­ბულ ფო­ტო­რე­პორ­ტაჟს.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share