ქალაქები მტვრის ღრუბელმა მოიცვა და გარემო ნარინჯისფერი გახდა – უჩვეულო კადრები საბერძნეთიდან: ხელისუფლება და ექსპერტები მოსახლეობას აფრთხილებენ

სა­ჰა­რის უდაბ­ნო­დან ქა­რის მო­ტა­ნილ­მა მტვრის ნა­წი­ლა­კებ­მა მთე­ლი ათე­ნი და სხვა ბერ­ძნუ­ლი ქა­ლა­ქე­ბი მო­იც­ვა.

ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის თქმით, ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბის ასე­თი სა­ში­ნე­ლი შემ­თხვე­ვა 2018 წლის შემ­დეგ არ უნა­ხავთ.

რამ­დე­ნი­მე­დღი­ა­ნი ძლი­ე­რი ქა­რის შემ­დეგ, მოყ­ვი­თა­ლო-მო­ნა­რინ­ჯის­ფრო მტვრის ნისლმა არა­ერ­თი რე­გი­ო­ნი მო­იც­ვა, რა­მაც ხილ­ვა­დო­ბა გა­ა­უ­ა­რე­სა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ რის­კე­ბის შე­სა­ხე­ბაც გას­ცა გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

“ეს მტვრი­სა და ქვი­შის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ფორ­მაა, რო­მე­ლიც 2018 წლის შემ­დეგ გვი­ნა­ხავს”,- თქვა ათე­ნის ობ­სერ­ვა­ტო­რი­ის ამინ­დის კვლე­ვის დი­რექ­ტორ­მა კოს­ტას ლა­გუ­ვარ­დოს­მა.

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ მო­სახ­ლე­ო­ბა გა­აფრ­თხი­ლა, რომ მტვრის კონ­ცენ­ტრა­ცია მზის შუქს “და­ბუ­რავ­და” და ხილ­ვა­დო­ბას გა­არ­თუ­ლებ­და. ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს კი კი­დევ უფრო მეტ საფრ­თხეს შე­უქ­მნი­და.

სა­ბერ­ძნე­თის მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­ურ­მა სამ­სა­ხურ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ჰა­ე­რი უკვე დღე­ი­დან უნდა გა­იწ­მინ­დოს.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ძლი­ერ­მა ქარ­მა ტყის ხან­ძრე­ბის გა­ჩე­ნა­საც შე­უ­წყო ხელი. სა­ხან­ძრო სამ­სა­ხუ­რის თქმით, 23 აპ­რი­ლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ბოლო 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, 25 ხან­ძა­რი გაჩ­ნდა. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, მსხვერ­პლი არც ერთ მათ­განს არ მოჰ­ყო­ლია და ხან­ძრე­ბის ლო­კა­ლი­ზე­ბა მა­ლე­ვე მოხ­და.

წყა­რო: theguardian

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share