“წულუკიანი ივანიშვილის დღევანდელი სახეა…”

რე­ზო­ნან­სუ­ლი გა­მოდ­გა პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა­ზე იუს­ტი­ცი­ის ექსმი­ნის­ტრის და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი დე­პუ­ტა­ტის თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის გა­მოს­ვლა, როცა მან “მთა­ვა­რი არ­ხის” გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ნიკა გვა­რა­მი­ას ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა. სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა კარლ ჰარ­ცელ­მა ეს უარ­ყო­ფი­თად შე­ა­ფა­სა. ამის შემ­დეგ ჰარ­ცე­ლი წუ­ლუ­კი­ან­მა პარ­ლა­მენ­ტში და­ი­ბა­რა, შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ კი გა­ნა­ცხა­და, ეს ჰარ­ცე­ლის პი­რა­დი მო­საზ­რე­ბა იყოო, რა­საც, თა­ვის მხრივ, ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბამ გან­ცხა­დე­ბით უპა­სუ­ხა, რო­მელ­შიც ნათ­ქვა­მია, ელჩი ჰარ­ცე­ლი არ გა­მო­ხა­ტავს მხო­ლოდ “მის პი­რად აზრს”, არა­მედ გა­მო­ხა­ტავს ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ფუნ­და­მენ­ტურ ფა­სე­უ­ლო­ბებს, რომ­ლის­კე­ნაც, წე­სით, თქვე­ნი ქვე­ყა­ნაც მი­ის­წრაფ­ვი­სო. ამ თე­მა­ზე გა­ზეთ “კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან” ექ­სპერ­ტმა გია ხუ­ხაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა. გთა­ვა­ზობთ ამო­ნა­რიდს ინ­ტერ­ვი­უ­დან:

გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი:

– წუ­ლუ­კი­ა­ნი, სამ­წუ­ხა­როდ, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დღე­ვან­დე­ლი სა­ხეა, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ამ­პარ­ტავ­ნე­ბა­ში, შე­უ­ვა­ლო­ბა­სა და არ­ცთუ სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რივ აზ­როვ­ნე­ბა­ში. ჰგო­ნი­ათ, რა­საც აკე­თე­ბენ, ის არის კა­ნო­ნი და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, წუ­ლუ­კი­ა­ნი მარ­თლაც ფიქ­რობს, რომ ჰქონ­და უფ­ლე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რის (არა აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ვისი) უფ­ლე­ბა და­ერ­ღვია და რაც მთა­ვა­რია, მისი სი­ცო­ცხლი­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის შე­ექ­მნა საფრ­თხე.

ეს ხომ და­გე­ში­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა იყო აგ­რე­სი­უ­ლი თავ­დას­ხმე­ბის­კენ? წუ­ლუ­კი­ა­ნის ამ­პარ­ტავ­ნე­ბა გა­მოჩ­ნდა იმა­შიც, რომ ჯერ ელჩი და­ი­ბა­რა, შე­მე­დეგ ამ­ტკი­ცა, ეს მისი პი­რა­დი გან­ცხა­დე­ბა იყოო. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა ბოლო ინ­ტერ­ვი­უ­ში თქვა, რომ სა­ო­ცა­რი გუნ­დი და­ტო­ვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. მინ­და მი­ვუ­ლო­ცო, შე­უძ­ლია ია­მა­ყოს, რომ და­ტო­ვა წუ­ლუ­კი­ა­ნი, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც სე­ი­რე­ბი არ მო­აკ­ლდე­ბა. ”

“კვირის პალიტრა”

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 91
  "როცა შეგიძლია სახელმწიფო ქონება 1 ლარად წაიღო სახლში, თან რუსული ვექტორით იარო, ნამეტანია""ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დი­ა­ლო­გი გვქონ­და. მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი არის შემ­დე­გი: ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვა", - ამის შე­სა­ხებ ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა, შარლ მი­შელ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის გა­მარ­თუ­ლი შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და. ცნო­ბი­ლია, რომ ევ­რო­კავ­ში­რის მე­დი­ა­ტო­რო­ბით შედ­გა 6-პუნ­ქტი­ა­ნი გეგ­მა, რომ­ლის ფარ­გლებ­ში უნდა წა­რი­მარ­თოს მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას და ოპო­ზი­ცი­ას შო­რის. გვე­სა­უბ­რე­ბა "სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის" ერთ-ერთი ლი­დე­რი თაკო ჩარ­კვი­ა­ნი: -…
  Tags: და, ლი, ბა, სა, გა, მო, რა, რომ, ა, ში
 • 88
  სააკაშვილი ივანიშვილზე-ჩემთან მოდიოდა მლიქვნელური, ყოველთვის დაოთხილი, წელში მოხრილი..."ივა­ნიშ­ვილ­მა ჩემი პრე­ზი­დენ­ტო­ბის შემ­დეგ ორ­ჯერ თუ სამ­ჯერ მო­ი­თხო­ვა ჩემ­თან შეხ­ვედ­რა, შე­მო­დი­ო­და ყო­ველ­თვის და­ო­თხი­ლი, წელ­ში მოხ­რი­ლი, სა­შინ­ლად მლიქ­ვნე­ლუ­რი, ასე ახა­სი­ა­თებთ ყო­ველ­თვის იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვინც მათ ზე­მოთ არის, იმათ უნდა ემ­ლიქ­ვნე­ლონ და ვინც ქვე­მოთ არის, ისი­ნი უნდა და­ჩაგ­რონ. ამი­ტომ არ მიყ­ვარს მლიქ­ვნე­ლე­ბი. ერთ-ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე კარ­გად მახ­სოვს შე­მომ­თა­ვა­ზა ჩემ­თვის და ჩემი ოჯა­ხის­თვის სახ­ლე­ბის…
  Tags: და, რი, ლი, შე, გა, მო, მა, რა, სა, ა
 • 88
  ვინ იყო ქართველი თავადის ქალი, რომელმაც გასულ საუკუნეში პირველი "მის ევროპა" მოიგოყვე­ლა დრო­ში, ქა­ლის სი­ლა­მა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბის არე­ში იყო მოქ­ცე­უ­ლი. იც­ვლე­ბა მხო­ლოდ სი­ლა­მა­ზის შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი და მისი დე­მონ­სტრი­რე­ბის მას­შტა­ბე­ბი. დღეს, ლა­მაზ ქალს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს და­სა­ნა­ხა­ვად შე­უძ­ლია, მო­ი­პო­ვოს "მის სამ­ყა­როს" ტი­ტუ­ლი და ამით სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ლი პლა­ნე­ტის ლა­მაზ­მან­თა სი­ა­ში ჩა­წე­როს. მაგ­რამ ამ­ჯე­რად, ერთი, გა­ცი­ლე­ბით მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი სი­ლა­მა­ზის კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ გი­ამ­ბობთ, რო­მე­ლიც გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში,…
  Tags: ლი, და, ში, სა, რი, ვი, ბი, მა, უ, ა
 • 88
  "საკმარისია! ძალიან შორს წახვედით უკვე! ძალიან ზედმეტებში! "თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი, თინა ხი­და­შე­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე, ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებს ეხ­მა­უ­რე­ბა და 2011 წლის 26 მა­ი­სის მოვ­ლე­ნებს იხ­სე­ნებს. თინა ხი­და­შე­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ წარ­სუ­ლის­კენ თი­თის გაშ­ვე­რის დრო დას­რულ­და. "ტრა­გე­დი­ე­ბი ერ­თმა­ნეთს არ დარ­დე­ბა - არც სა­ხელ­მწი­ფოს სა­ხე­ლით ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულს აქვს ახ­სნა და გა­მარ­თლე­ბა. - პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია და ყვე­ლას ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის…
  Tags: და, ლი, ბა, მა, დე, სა, ლო, მო, შე, ვა