“წულუკიანი ივანიშვილის დღევანდელი სახეა…”

რე­ზო­ნან­სუ­ლი გა­მოდ­გა პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა­ზე იუს­ტი­ცი­ის ექსმი­ნის­ტრის და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი დე­პუ­ტა­ტის თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის გა­მოს­ვლა, როცა მან “მთა­ვა­რი არ­ხის” გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ნიკა გვა­რა­მი­ას ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა. სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა კარლ ჰარ­ცელ­მა ეს უარ­ყო­ფი­თად შე­ა­ფა­სა. ამის შემ­დეგ ჰარ­ცე­ლი წუ­ლუ­კი­ან­მა პარ­ლა­მენ­ტში და­ი­ბა­რა, შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ კი გა­ნა­ცხა­და, ეს ჰარ­ცე­ლის პი­რა­დი მო­საზ­რე­ბა იყოო, რა­საც, თა­ვის მხრივ, ევ­რო­კავ­ში­რის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბამ გან­ცხა­დე­ბით უპა­სუ­ხა, რო­მელ­შიც ნათ­ქვა­მია, ელჩი ჰარ­ცე­ლი არ გა­მო­ხა­ტავს მხო­ლოდ “მის პი­რად აზრს”, არა­მედ გა­მო­ხა­ტავს ევ­რო­კავ­ში­რის იმ ფუნ­და­მენ­ტურ ფა­სე­უ­ლო­ბებს, რომ­ლის­კე­ნაც, წე­სით, თქვე­ნი ქვე­ყა­ნაც მი­ის­წრაფ­ვი­სო. ამ თე­მა­ზე გა­ზეთ “კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან” ექ­სპერ­ტმა გია ხუ­ხაშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა. გთა­ვა­ზობთ ამო­ნა­რიდს ინ­ტერ­ვი­უ­დან:

გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი:

– წუ­ლუ­კი­ა­ნი, სამ­წუ­ხა­როდ, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დღე­ვან­დე­ლი სა­ხეა, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ამ­პარ­ტავ­ნე­ბა­ში, შე­უ­ვა­ლო­ბა­სა და არ­ცთუ სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რივ აზ­როვ­ნე­ბა­ში. ჰგო­ნი­ათ, რა­საც აკე­თე­ბენ, ის არის კა­ნო­ნი და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, წუ­ლუ­კი­ა­ნი მარ­თლაც ფიქ­რობს, რომ ჰქონ­და უფ­ლე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რის (არა აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ვისი) უფ­ლე­ბა და­ერ­ღვია და რაც მთა­ვა­რია, მისი სი­ცო­ცხლი­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის შე­ექ­მნა საფრ­თხე.

ეს ხომ და­გე­ში­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა იყო აგ­რე­სი­უ­ლი თავ­დას­ხმე­ბის­კენ? წუ­ლუ­კი­ა­ნის ამ­პარ­ტავ­ნე­ბა გა­მოჩ­ნდა იმა­შიც, რომ ჯერ ელჩი და­ი­ბა­რა, შე­მე­დეგ ამ­ტკი­ცა, ეს მისი პი­რა­დი გან­ცხა­დე­ბა იყოო. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა ბოლო ინ­ტერ­ვი­უ­ში თქვა, რომ სა­ო­ცა­რი გუნ­დი და­ტო­ვა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. მინ­და მი­ვუ­ლო­ცო, შე­უძ­ლია ია­მა­ყოს, რომ და­ტო­ვა წუ­ლუ­კი­ა­ნი, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც სე­ი­რე­ბი არ მო­აკ­ლდე­ბა. ”

“კვირის პალიტრა”

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share