“გა­მაგრდი, შვი­ლო! ვი­ა­მა­ყებთ ყო­ველ­თვის ნი­კა­თი მე და მისი შვი­ლი”

“გა­მაგრდი, შვი­ლო! “
“ნიკა ვაჟ­კა­ცი და გმი­რია ნამ­დვი­ლად. ყვე­ლა ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი იქ იყო მის გვერ­დით.
ნი­კამ შე­უძ­ლე­ბე­ლი შეძ­ლო, გა­ა­ერ­თი­ა­ნა მთე­ლი ოპო­ზი­ცია, სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კუ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბის ადა­მი­ა­ნე­ბი.
მისი არა­სო­დეს შემ­რცხვე­ბა და ვი­ა­მა­ყებთ ყო­ველ­თვის ნი­კა­თი მე და მისი შვი­ლი.
შო­კი­რე­ბუ­ლი ვარ, ამ კად­რებს რომ ვუ­ყუ­რებ­დი. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, ჯერ ანა­ლი­ზის უნა­რიც კი არ მაქვს. თით­ქოს სა­დღაც სხვა ქვე­ყა­ნა­ში ვცხოვ­რობთ და არა სა­ქარ­თვე­ლო­ში.”
ანზორ მელია
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share