ნიდერლანდების სამეფომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ამოიღო

ნიდერლანდების სამეფომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ამოიღო. საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირებს ნიდერლანდებში შესვლა აეკრძალათ.

ინფორმაციას ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩო ვებგვერდზე ავრცელებს.

გამონაკლისის სახით, საქართველოდან ნიდერლანდებში შესვლა შეუძლია საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც:

ფლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, შენგენის ზონის ქვეყნის ან გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეობას ან/და ცხოვრობს ამ ქვეყნებში. ნიდერლანდებში შესვლის უფლება აქვთ ასეთი პირების ოჯახის წევრებსაც.

ფლობს ნორვეგიის, ისლანდიის, შვეიცარიის, მონაკოს, ანდორას, სან მარინოს ან წმინდა საყდრის (ვატიკანის) მოქალაქეობას ან ბინადრობის ნებართვას. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები.

ფლობს ბინადრობის ბარათს ან ბინადრობის ნებართვას გრძელვადიანი რეზიდენტების შესახებ ევროკავშირის 2003/109/EEC დირექტივის შესაბამისად. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები.

აქვს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ბინადრობის ნებართვა ევროკავშირის სხვა დირექტივებიდან ან შენგენის ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები.

ფლობს გრძელვადიან ვიზას (MVV).

ფლობს ნიდერლანდებში ბინადრობის ძალაში მყოფ ნებართვას. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან.

არის საკვანძო მნიშვნელობის დასაქმებული ან საგამონაკლისო პროფესიის მქონე: მზრუნველი, ექიმი, ექთანი ან მკვლევარი.

არის დასაქმებული, რომელიც რეგულარულად კვეთს საზღვარს (cross-border commuter).

არის სეზონურად დასაქმებული.

დასაქმებულია სატრანსპორტო სექტორში: საქონლის ტრანსპორტირება; კონტეინერების გადამზიდი გემები; დიდი ტვირთების გადამზიდი ხომალდები (მაგ., მადნეულის ან ქვანახშირის გადაზიდვა); ტანკერები (მაგ., საწვავის და ქიმიკატების გადაზიდვა); თევზსაჭერი გემები;

დასაქმებულია ენერგეტიკის სექტორში: ნავთობის ან ბუნებრივი აირის პლატფორმაზე; ქარის ენერგიის სადგურზე; ოფშორულ კომპანიაში, რომელიც მომსახურებას უწევს მოცემულ სექტორს;

არის საჰაერო რეისის ეკიპაჟის წევრი.

არის შესაბამისი მოწმობის მქონე მეზღვაური.

ეს გამონაკლისი არ ვრცელდება კომერციული იახტების ან რეკრეაციული ხომალდების მეზღვაურებზე.

არის დიპლომატი.

აქვს სამსახურებრივი პასპორტი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად.

არის შეიარაღებული ძალების წევრი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად.

დასაქმებულია საერთაშორისო ან/და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში.

აქვს საგამონაკლისო გარემოებები, რათა ესტუმროს ოჯახს. ეს შესაძლებელია მკაცრად განსაზღვრულ შემდეგ საგამონაკლისო შემთხვევებში: ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრის მონახულება ან დაკრძალვაზე დასწრება. პირი უნდა იყოს პირველი ან მეორე რიგის ოჯახის წევრი (როგორც ეს განსაზღვრულია ნიდერლანდების კანონმდებლობით); პირი ქვეყანაში შემოდის კანონის მიხედვით აღიარებული საკუთარი პარტნიორის მშობიარობის გამო. ეს გამონაკლისი ვრცელდება მხოლოდ ბავშვის მამაზე. თუ პირი არ არის კანონის მიხედვით დაქორწინებული, მაშინ საჭიროა დაუბადებელი ბავშვის აღიარებული მამობის ფლობა. გარდა ამისა, პირმა უნდა დაამტკიცოს, რომ პარტნიორი არის 34 კვირაზე მეტი ხნის ორსული.

ნიდერლანდების გავლით მიემგზავრება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში. პირმა უნდა დაადასტუროს, რომ აქვს დამაკავშირებელი ფრენა შენგენის ზონის გარეთ მდებარე ქვეყანაში. დამაკავშირებელი ფრენა უნდა ხორციელდებოდეს ამსტერდამში ჩამოსვლიდან 48 საათის განმავლობაში. ამ პერიოდში პირს ეკრძალება აეროპორტის სატრანზიტო ზონის დატოვება.

მინიჭებული აქვს საერთაშორისო დაცვა.

მინიჭებული აქვს ნიდერლანდებში შემოსვლის ნებართვა ჰუმანიტარული საფუძვლებით.

არის სტუდენტი და ფლობს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ გაცემულ დოკუმენტს სწავლის შესახებ.

არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტი და ფლობს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ გაცემულ ცნობას მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტად ყოფნის შესახებ.

ნიდერლანდების საზღვრის კვეთისას აღნიშნული გამონაკლისებით მოსარგებლე პირმა თან უნდა იქონიოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა წარუდგინოს მესაზღვრეს და დაადასტუროს მის მიერ საგამონაკლისო საფუძვლით ქვეყანაში შესვლის მიზანი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პირს აქვს ნიდერლანდებში შესვლის უფლება ზემოჩამოთვლილ საგამონაკლისო კატეგორიაში ყოფნის გამო, მას შეიძლება მოეთხოვოს 10-დღიანი თვითიზოლაციის გავლა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ქვეყნიდან შემოდის პირი ნიდერლანდებში.

ნიდერლანდების მთავრობის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული აღნიშნული ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია ბმულზე.

გამონაკლისების ცალკე კატეგორიად მთავრობამ განსაზღვრა პირთა შემდეგი ჯგუფები: პირები, რომელთა ქვეყანაში შემოსვლა ემსახურება ქვეყნის ეკონომიკისა და საზოგადოების ინტერესებს; ელიტური სპორტსმენები და მათი დამხმარე პერსონალი; კულტურული და შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლები; პროფესიონალი ჟურნალისტები; მკვლევარები.

ამ კატეგორიის პირთა ქვეყანაში შესვლის დეტალური რეგულაციები ინგლისურად ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 34
  ამერიკაში მოღვაწე ექიმის რჩევები პანდემიის პირობებში თუ როგორ უნდა მოვიქცეთაშშ-ში მდებარე მაიმონდის ჰოსპიტალის კარდიოლოგი ნანა გეგეჭკორი ქართველის მოსახლეობისთვი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე აქვეყნებს: ვადევნებ თვალს საქართველოში კოვიდ ინფექციის მიმდინარეობას და გადავწყვიტე დავუბრუნდე ფეისბუკს და ასე შეგეხიდოთ ამ, ჯერაც ბოლომდე შეუცნობელი, დაავადების მართვაში. პანდემიის დაწყების დღიდან ვიყავი ჩართული ნიუ-იორკის ყველაზე ცხელ წერტილში, მაიმონიდის ჰოსპიტალში, კოვიდ ინფექციასთან ბროძოლაში.…
  Tags: და, თუ, უნდა, ან, შეიძლება
 • 34
  1819-20 წლების იმერეთ-გურიის საეკლესიო აჯანყებაეკლესიური მონობა ყველა მონობაზე უარესია - კირიონ მეორე  1817 წელს საქართველოს ეგზარხოსად მიტროპოლიტი თეოფილაქტე რუსანოვი დაინიშნა, რომელმაც 1811 წელს აღმოსავლეთ საქართველოში დაწყებული საეკლესიო რეფორმა 1819 წელს იმერეთში გააგრძელა. რეფორმა ქართული ეკლესიის რუსულ ეკლესიასთან სრულ მიერთებას გულისხმობდა. ვასილი პოტო რუსანოვის დანიშვნას ასე აღწერს - „ერმოლოვის კავკასიაში დანიშვნისთანავე საქართველოს ეგზაროსად დაინიშნა ცნობილი…
  Tags: და
 • 31
  TI: ხელისუფლება ივანიშვილის გავლენის ქვეშაასაერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო აქვეყნებს მოკვლევას არაფორმალური მმათველობის პრობლემასა და მისი შედეგების შესახებ. ორგანიზაციის შეფასებით, "ქართული ოცნების მმართველობის ორი ვადის გასვლის თავზე დაგროვილი მტკიცებულებები საკმარისია იმის სათქმელად, რომ კორუფციამ საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ფორმა მიიღო დღეის მდგომარეობით, საქართველოს ხელისუფლების აღმასრულებელი შტო მთლიანად ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშაა. აღმასრულებელ ხელისუფლებას გამოცლილი აქვს შეკავებისა და გაწონასწორების დემოკრატიული მექანიზმები, რაც განპირობებულია…
  Tags: და
 • 30
  კედლის მხატვრობა Associò, ცხოვრება და შემოქმედება- მხატვარი ლევან სონღულაშვილილევან სონღულაშვილი ახალგაზრდა ქართველი მხატვარია, რომელმაც მოკლე პერიოდში თავბრუდამხვევ წარმატებას მიაღწია დასავლურ სახელოვნებო წრეებში. ის დღეს ნიუ-იორკში ცხოვრობს და მოღვაწეობს.  მისი ნამუშევრები უკვე მსოფლიო სახელოვნებო ინსტიტუციების ყურადღების ცენტრშია მოქცეული. თბილისის სამხატვრო აკადემიის დასრულების შემდეგ ლევანი უორჰოლის დაარსებული “ნიუ-იორკის არტ-აკადემიის” პირველი ქართველი მაგისტრი გახდა. აკადემიის ცნობილმა გამოფენა-აუქციონმა – Tribeca Ball 2015-მა…
  Tags: და