“მე არ მინდა ისეთ საქართველოში ცხოვრება, სადაც სააკაშვილი გარდაცვლილი იქნება და ივანიშვილი ცოცხალი!” – პაატა ბურჭულაძე

ფონდ “იავ­ნა­ნას” დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, სა­ო­პე­რო მომ­ღე­რა­ლი პა­ა­ტა ბურ­ჭუ­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გარ­შე­მო გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს ეხ­მა­უ­რე­ბა და ამ­ბობს, რომ ექ­სპრე­ზი­დენტს უნდა გა­ვუფრ­თხილ­დეთ.

“გა­ვუფრ­თხილ­დეთ მი­შას! მე არ მინ­და ისეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რე­ბა, სა­დაც სა­ა­კაშ­ვი­ლი გარ­დაც­ვლი­ლი იქ­ნე­ბა და ივა­ნიშ­ვი­ლი ცო­ცხა­ლი! მე მათ ორი­ვეს ჯან­მრთე­ლო­ბას ვუ­სურ­ვებ, რად­გან ორი­ვეს სი­ცო­ცხლე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რო­გორც მა­გა­ლი­თი, დღე­ვან­დე­ლი და ხვა­ლინ­დე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის!

მა­გა­ლი­თი თუ რა გან­სხვა­ვე­ბაა სიბ­ნე­ლე­სა და სი­ნათ­ლეს შო­რის! სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რულ­სა და ფუ­ლის სიყ­ვა­რულს შო­რის! პო­ლი­ტი­კო­სო­ბა­სა და ქვეყ­ნის “დი­რექ­ტო­რო­ბას” შო­რის! მთავ­რო­ბა­ში ქვეყ­ნის­თვის საქ­მის მკე­თე­ბელ­თა მოყ­ვა­ნა­სა და მხო­ლოდ სა­კუ­თარ ჯი­ბე­ზე მზრუნ­ველ­თა შო­რის! ქვეყ­ნის სიყ­ვა­რულ­სა და ქვეყ­ნი­სად­მი ზე­რე­ლე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას შო­რის!

ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და ქვეყ­ნის ჭა­ობ­ში ჩა­ძირ­ვას შო­რის! ქვეყ­ნის­თვის თავ­გან­წირ­ვა­სა და ქვეყ­ნის ფე­ხებ­ზე და­კი­დე­ბას შო­რის! ხალ­ხის სი­ახ­ლე­ე­ბის, რე­ფორ­მე­ბის გარ­შე­მო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­სა და ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­დამ­ტე­რე­ბას შო­რის! გან­ვი­თა­რე­ბულ ევ­რო­პულ ქვე­ყა­ნა­სა და ბნელ წარ­სულ­ში დაბ­რუ­ნე­ბას შო­რის! ეს სია შე­იძ­ლე­ბა უსას­რუ­ლოდ გაგ­რძელ­დეს! ორი­ვე გვჭირ­დე­ბა სა­მა­გა­ლი­თოდ, მი­შაც და ბი­ძი­ნაც! გა­ვუფრ­თხილ­დეთ მი­შას!” – წერს ბურ­ჭუ­ლა­ძე.

 

 

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია: