“ალბათ, არავის გქონდათ მოლოდინი, რომ საკუთარ აზრს მოკლებული ადამიანი ვიყავი” – თათია შარანგიას სააკაშვილზე მონოლოგის გამო განმარტების გაკეთება მოუწია

ტე­ლე­წამ­ყვან თა­თია შა­რან­გი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს ექ­სპრე­ზი­დენტზე წა­კი­თხუ­ლი მო­ნო­ლო­გის გამო გან­მარ­ტე­ბა მო­უ­წია. სა­უ­ბა­რია “სთო­რი­ში” მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მშობ­ლე­ბის სტუმ­რო­ბის ეპი­ზოდ­ზე, სა­დაც შა­რან­გი­ამ გა­და­ცე­მის და­სა­წყის­ში ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის მი­მართ სა­ქე­ბა­რი სი­ტყვე­ბი არ და­ი­შუ­რა.

რო­გორც გა­ირ­კვა აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­და­ცე­მის შემ­დეგ შა­რან­გია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­აკ­რი­ტი­კეს, რის შემ­დეგ ტე­ლე­წამ­ყვან­მა “ფე­ის­ბუქ­ზე” პოს­ტი და­წე­რა:

“ჩემო უსაყ­ვარ­ლე­სო მა­ყუ­რებ­ლე­ბო, ვფიქ­რობ­დი, და­მე­წე­რა თუ არა ეს სტა­ტუ­სი, მაგ­რამ მე თქვენ­თან კავ­ში­რი არას­დროს გა­მი­წყვი­ტავს და ეს ჩემი არ­ჩე­ვა­ნი იყო, ვთვლი­დი რომ ასე სჯობ­და. ყვე­ლა ადა­მი­ანს გა­აჩ­ნია თა­ვი­სი სა­მო­ქა­ლა­ქო პო­ზი­ცია თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ხედ­ვა, რა თქმა უნდა მეც… და ეს ამ ბოლო გა­და­ცე­მა­ში ღიად გა­მოჩ­ნდა. ალ­ბათ არა­ვის გქონ­დათ მო­ლო­დი­ნი რომ სა­კუ­თარ აზრს ან შე­ხე­დუ­ლე­ბას მოკ­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ვი­ყა­ვი ამის მი­უ­ხე­და­ვად მე არას­დროს გახ­ვევთ თავს ჩემს აზრს ჩემს გა­და­ცე­მა­ში და მთა­ვარ მო­ვა­ლე­ო­ბად მი­მაჩ­ნია ჩემი სტუმ­რე­ბი გა­გაც­ნოთ და გა­გაც­ნოთ პო­ზი­ტი­ურ ჭრილ­ში.

მგო­ნი 3 წლი­ან არ­ქივს რომ გა­და­ხე­დოთ, ვერ იპო­ვით ვერ­ცერთ სტუ­მარს რო­მელ­შიც ნა­თე­ლი სხი­ვი არ მი­ძებ­ნია და ეს სხი­ვი თქვე­ნამ­დე არ მო­მი­ტა­ნია. სწო­რედ ამი­ტომ მოგ­წონ­დათ და მოგ­წონთ ეს აგ­რე­სი­ის­გან დაც­ლი­ლი გა­და­ცე­მა.მად­ლო­ბა იმ ადა­მი­ა­ნებს ვინც პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან სთო­რის მა­ყუ­რე­ბე­ლია, ვინც შე­მოგ­ვი­ერ­თდა და ვინც შე­მოგ­ვი­ერ­თდე­ბა. ბევ­რნი ხართ და თი­თო­ე­უ­ლი მიყ­ვარ­ხართ! არ გაბ­რაზ­დეთ აგ­რე­სი­ულ ადა­მი­ა­ნებ­ზე. სულ ვიქ­ნე­ბი თქვენს გვერ­დით და პი­რა­დად გაგ­ცემთ პა­სუ­ხებს თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კი­თხვებ­ზე. კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის ეს გზა ჩემი არ­ჩე­ვა­ნია” – წერს შა­რან­გია.
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share