“მეგობრებო, ოქროს ღილაკით გადავედი პირდაპირ ფინალში!” – ალექსანდრე ზაზარაშვილი ამერიკული “ნიჭიერის” ფინალისტია

მომ­ღე­რა­ლი ალექ­სან­დრე ზა­ზა­რაშ­ვი­ლი ამე­რი­კუ­ლი “ნი­ჭი­ე­რის” ფი­ნა­ლის­ტია. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ვრცელ­დე­ბა მომ­ღერ­ლის “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გერ­დზე. “მე­გობ­რე­ბო, ოქ­როს ღი­ლა­კით პირ­და­პირ ფი­ნალ­ში გად­ვე­დი” – წერს ალექ­სან­დრე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.

ამე­რი­კუ­ლი “ნი­ჭი­ე­რის” ფი­ნა­ლუ­რი ტური 18 დე­კემ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა.

ალექ­სან­დრე ზა­ზა­რაშ­ვი­ლი არა­ერ­თი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია, მათ შო­რის უკ­რა­ი­ნუ­ლი “ვო­ი­სის”. აღ­ნი­შულ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მომ­ღე­რალ­მა 2019 წელს მი­ი­ღო.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share