“ასე­თი ძლი­ე­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბა პო­ლი­ტი­კა­ში იშ­ვი­ა­თია”

“ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო, რთულ და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან პე­რი­ოდ­ში გა­ვი­ცა­ნი და ვნა­ხე რო­გორ გა­ი­ა­რა ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი სა­ო­ცა­რი სიმ­შვი­დით, თავ­და­ჯე­რე­ბით და, რაც მთა­ვა­რია, სი­მარ­თლით (ეს მა­შინ, რო­დე­საც მისი ოჯა­ხის უსაფრ­თხო­ე­ბა და სი­ცო­ცხლე ბეწ­ვზე ეკი­და). ის არც ტი­პიუ­რი პო­ლი­ტი­კო­სია და არც ტი­პ­უ­რი ჩი­ნოვ­ნი­კი, არას­დროს გა­ურ­ბის უხერ­ხულ კი­თხვებს და პრობ­ლე­მებს. ამი­ტომ, მისი პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი, რო­მელ­საც ქარ­თუ­ლი და უცხო­უ­რი მე­დია სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით ეს­წრე­ბო­და, გრძელ­დე­ბო­და 3-4 სა­ა­თი, ვიდ­რე ყვე­ლა კი­თხვას ამომ­წუ­რა­ვი პა­სუ­ხი არ გა­ე­ცე­მო­და. მე პი­რა­დად ძა­ლი­ან მწყდე­ბა გული, პო­ლი­ტი­კა­ში მისი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა რომ დას­რულ­და, რად­გან ასე­თი ძლი­ე­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბა პო­ლი­ტი­კა­ში იშ­ვი­ა­თია. და­ნარ­ჩენს დრო გვიჩ­ვე­ნებს… პ.ს.შეგ­ნე­ბუ­ლად არ ვე­ხე­ბი მის ქველ­მოქ­მე­დე­ბას, ამა­ზე კი­დევ ბევ­რს გა­ვი­გებთ და ვნა­ხავთ ყვე­ლა ერ­თად” – წერს თოქ­მა­ჯიშ­ვი­ლი.”- წერს ქალაქის მერიის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მანანა თოქმაჯიშვილი, რომელიც ადრე ბიძიანა იავნიშვილის პიარში მუშაობდა.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share