სტრასბურგის სასამართლო მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეში „სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ შუალედური ზომების მითითების შესახებ მომჩივნის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით,- ამის შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს პრესრელიზშია აღნიშნული.

„სასამართლომ მოითხოვა, რომ მთავრობამ აცნობოს მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება ციხეში და უზრუნველყოს მისთვის შესაბამისი სამედიცინო დახმარება“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

სასამართლო ასევე განმარტავს, რომ დროებითი (შუალედური) ზომები არის გადაუდებელი ზომები, რომლებიც, სასამართლოს კარგად დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით, გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს გამოუსწორებელი ზიანის გარდაუვალი რისკი.

„2021 წლის 10 ნოემბერს სასამართლომ გადაწყვიტა საქართველოს მთავრობისთვის, სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლის შესაბამისად, მიეთითებინა, სასამართლოსთვის განმცხადებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინა, უზრუნველეყო მისი უსაფრთხოება ციხეში და გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება შიმშილობის შემდგომი გამოჯანმრთელების პერიოდისთვის. ამავე დროს, სასამართლომ მოუწოდა განმცხადებელს, შეეწყვიტა შიმშილობა. მან ასევე შესთავაზა მხარეებს წარმოედგინათ არგუმენტები ამ დროებით ზომებთან დაკავშირებით ორი კვირის ვადაში (2021 წლის 24 ნოემბრამდე). სასამართლომ ასევე გადაწყვიტა საქმისთვის პრიორიტეტი მიენიჭებინა 41-ე წესის შესაბამისად,“- აღნიშნულია სასამართლოს პრესრელიზში.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share