“გამსახურდია და სააკაშვილი თუნდაც დაბრუნების შეცდომით ჰგვანან ერთმანეთს… დაგვიანებული არ იყოს” – რას წერს ლაშა ბუღაძე?

მწე­რა­ლი ლაშა ბუ­ღა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის თე­მას ეხ­მა­უ­რე­ბა. ის პა­რა­ლელს ავ­ლებს სა­ა­კაშ­ვილ­სა და ზვი­ად გამ­სა­ხურ­დი­ას შო­რის და ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბით ორი­ვემ შეც­დო­მა და­უშ­ვეს.

მისი თქმით, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­ყუ­რა­დღე­ბოა და ამ სა­კი­თხზე გულ­გრი­ლო­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა.

“იმე­დია, ეს ორი მოვ­ლე­ნა ტრა­გიზ­მით არ და­ემ­სგავ­სე­ბა ერ­თმა­ნეთს, მაგ­რამ ანა­ლო­გი­ას მა­ინც ვი­პო­ვით: პრე­ზი­დენტ გამ­სა­ხურ­დი­ას სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა შეც­დო­მა იყო. ის მოკ­ლეს (ალ­ყა­ში მოქ­ცე­უ­ლის თვით­მკვლე­ლო­ბა – თუკი ეს თვით­მკვლე­ლო­ბა იყო – მკვლე­ლო­ბაა).

პრე­ზი­დენტ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა შეც­დო­მა იყო. მის დი­აგ­ნოზს ის სიკ­ვდი­ლამ­დე მი­ყავს და თუკი ეს მკვლე­ლო­ბა არაა, უთუ­ოდ სიკ­ვდი­ლის ხელ­შე­წყო­ბაა.

ისი­ნი თუნ­დაც დაბ­რუ­ნე­ბის შეც­დო­მით გვა­ნან ერ­თმა­ნეთს.

პირ­ვე­ლიც სა­კა­მა­თო ფი­გუ­რა იყო იმ დრო­ის ქარ­თვე­ლე­ბის­თვის და მე­ო­რეც სა­კა­მა­თოა ამ დრო­ის ქარ­თვე­ლე­ბის­თვის. მაგ­რამ სა­კა­მა­თო არაა შეც­დო­მა, რო­მე­ლიც იმ დრო­ის ქარ­თვე­ლებ­მა და­უშ­ვეს და შე­საძ­ლოა ამ დრო­ის ქარ­თვე­ლებ­მაც და­ვუშ­ვათ:

ეს შეც­დო­მა გულ­გრი­ლო­ბა, “ეს მე არ მე­ხე­ბა” პო­ზი­ცია და კვა­ზი­პო­ლი­ტი­კურ ემო­ცი­ურ არ­გუ­მენ­ტად ქცე­უ­ლი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაა ის­ტო­რი­ულ-პო­ლი­ტი­კუ­რი ფი­გუ­რის მი­მართ, რო­მე­ლიც სწო­რედ ის­ტო­რი­უ­ლად არ იმ­სა­ხუ­რებს ქვეყ­ნის­გან ასეთ უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო და სა­ნა­ნე­ბელ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას. ხომ ჯობ­და, რომ გამ­სა­ხურ­დი­ას ეცო­ცხლა? ჯობ­და.

ჰოდა, 30 წელი უნდა გა­ვი­დეს, რომ სა­ა­კაშ­ვილ­ზეც იგი­ვე ვთქვათ? დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი არ იყოს” – წერს ბუ­ღა­ძე.

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share