“სას­წა­უ­ლე­ბი მხო­ლოდ ზღაპ­რებ­ში ხდე­ბაო, რე­ა­ლო­ბა კი ზუს­ტად ისე­თი­ვე სას­ტი­კი დარ­ჩა” – პირველი გამოხმაურებები ევროკომისიის დასკვნაზე

ევ­რო­კო­მი­სი­ამ სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის კან­დი­და­ტის მი­ნი­ჭე­ბის თა­ო­ბა­ზე რე­კო­მენ­და­ცია არ გას­ცა. რო­გორც ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლა­ი­ენ­მა ბრი­უ­სელ­ში გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და სა­ქარ­თვე­ლომ უნდა შე­ას­რუ­ლოს პი­რო­ბე­ბი, რომ­ლის შემ­დე­გაც ექ­ნე­ბა კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბის შან­სი.

აღ­ნიშ­ნულს უკვე მოჰ­ყვა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ამ სა­კი­თხზე უკვე არა­ერ­თი პოს­ტი და­ი­წე­რა. ვნა­ხოთ, რო­გორ ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან ევ­რო­კო­მი­სი­ის დას­კვნას სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი:

თინა ხი­და­შე­ლი:

სას­წა­უ­ლე­ბი მხო­ლოდ ზღაპ­რებ­ში ხდე­ბაო, რე­ა­ლო­ბა კი ზუს­ტად ისე­თი­ვე სას­ტი­კი დარ­ჩა, რო­გორც გუ­შინ და გუ­შინ­წინ იყო. ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა ეს ყვე­ლა­ფე­რი, ტრა­გი­კუ­ლიც კი მით უფრო, რო­დე­საც იმა­საც კი ვე­რა­ვინ ხე­დავს, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა აი­ძუ­ლო უგუ­ნუ­რი რე­ა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს მარ­თვა, და­ი­წყოს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კონ­სენ­სუ­სის შე­ნე­ბა და რე­ა­ლუ­რი რე­ფორ­მე­ბი. ასე ხდე­ბა, რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სი­ძულ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტია.
ალე­კო ელი­საშ­ვი­ლი:

ფაქ­ტია ჩავფლავ­დით!ფაქ­ტია ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის წყა­ლო­ბით!შან­სი გვაქვს და კონ­კრე­ტუ­ლად გვი­თხრეს რა უნდა გა­ვა­კე­თოთ!ყვე­ლამ უნდა ვა­ი­ძუ­ლოთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა გა­დად­გას კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი!

ზურა ბა­ტი­აშ­ვი­ლი

გვე­უბ­ნე­ბი­ან, თქვენ თვი­თონ უნდა გა­და­წყვი­ტოთ, ოლი­გარ­ქია გირ­ჩევ­ნი­ათ თუ ევ­რო­კავ­ში­რიო. თუ მე­ო­რეს აირ­ჩევთ, ჩვე­ნი კარი ღი­ა­აო.

გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი:

ახლა თავს თუ გა­და­ი­პარ­სავს თე­მის გა­და­სა­ფა­რად…

ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლი:

უკ­რა­ი­ნა­ზე და მოლ­დო­ვა­ზე გა­ი­ცა რე­კო­მენ­და­ცია, რომ მი­ე­ნი­ჭოთ კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი. სა­ქარ­თვე­ლო­ზე – არა … ჩა­მოგ­ვი­წე­რეს პი­რო­ბე­ბი, რა შემ­თხვე­ვა­შიც ღია კარ­ში უბ­რა­ლოდ, შე­ვალთ – მთა­ვა­რი შე­მა­ფერ­ხე­ბე­ლი ჩვე­ნი ევ­რო­პუ­ლი პერ­სპექ­ტი­ვის არის რუსი ოლი­გარ­ქი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი და მისი კრი­მი­ნა­ლურ – კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ჯერი ქარ­თველ ხალ­ხზეა 20 – ში 20:00 სა­ათ­ზე.

გი­ორ­გი ჯა­ნე­ლი­ძე:

ნეტა რა პა­სუ­ხე­ბი შე­მო­ხა­ზეს ასე­თი იმ კი­თხვარ­ში, მარ­ტო ჩვენ რომ გვი­თხრეს უარი?

ნინო ჯან­გი­რაშ­ვი­ლი:

ძვირ­ფა­სო თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ნო, გვაქვს ორი არ­ჩე­ვა­ნი: ან სას­წრა­ფოდ ვი­შო­რებთ ამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, ან სას­წრა­ფოდ ვყი­დუ­ლობთ ბი­ლე­თებს და მივ­დი­ვართ აქე­დან. სას­წრა­ფოდ, იმი­ტომ რომ, მალე აღარც უვი­ზო იქ­ნე­ბა და აღარც ვი­ზე­ბი.

თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი:

რე­ჟი­მი დალ­პა! ჩვე­ნი ყვე­ლა ქმე­დე­ბა ამ სი­დამ­პლის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მთავ­რო­ბით შეც­ვლის­კენ იქ­ნე­ბა მი­მარ­თუ­ლი.(ჩემი აზ­რით, 20 ივ­ნი­სის აქ­ცი­ის გზავ­ნი­ლიც გა­მო­საც­ვლე­ლია, მაგ­რამ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი ჩვენ არ ვართ და არ ვე­რე­ვით).

გიგი უგუ­ლა­ვა:

ევ­რო­პის გზა­ზე ტრიო სა­ქარ­თვე­ლო, მოლ­დო­ვა, უკ­რა­ი­ნა აღარ არ­სე­ბობს. უკ­რა­ი­ნამ და მოლ­დო­ვამ მი­ი­ღო კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი. ვუ­ლო­ცავ მათ. სა­ქარ­თვე­ლომ მი­ი­ღო ევ­რო­პუ­ლი პერ­სპექ­ტი­ვა მხო­ლოდ. იქ­ნე­ბა დიდი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, ივა­ნიშ­ვი­ლის ოც­ნე­ბის პი­რო­ბებ­ში შე­უძ­ლე­ბე­ლი, რა უნდა გა­ვა­კე­თოთ კან­დი­და­ტო­ბის­თვის. ეს დიდი გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი გან­საც­დე­ლია ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის. ახლა არ­ჩე­ვა­ნი ჩვენ­ზეა. ან ჩავ­რჩე­ბით ივა­ნიშ­ვი­ლის პრო­ვინ­ცი­ულ ჭა­ობ­ში ან გა­ვა­თა­ვი­სუფ­ლებთ ქვე­ყა­ნას ოლი­გარ­ქის­გან და მი­ვი­ღებთ კან­დი­და­ტის სტა­ტუსს. მაშ ასე, ივა­ნიშ­ვი­ლი ან ევ­რო­პა. სა­კი­თხი ასე დგას და სხვაგ­ვა­რად ვე­ღარ იქ­ნე­ბა 20 ივ­ნი­სი 20:00 რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი.

ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძე:

ის­ტო­რი­ის გა­აზ­რე­ბუ­ლი დრო­ის ხან­გრძლი­ვო­ბით, კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მომ­ლო­დი­ნე არ­ცერთ ქვე­ყა­ნას არ უბ­რძო­ლია იმ ძა­ლის­ხმე­ვით, რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს. ბე­დუ­კუღ­მარ­თო­ბაა ყვე­ლა­ზე სა­ჭი­რო დროს ყვე­ლა­ზე მავ­ნე­ბე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში ელო­დე ის­ტო­რი­ულ შანსს. მო­ლო­დი­ნის რე­ა­ლუ­რი გან­ცდა ის იყო, რაც მო­ვის­მი­ნეთ, მაგ­რამ რთუ­ლად მი­სა­ღე­ბია. სა­შინ­ლად ვგრძნობ თავს… რის­თვის ვი­ო­მეთ, რის­თვის ვიწ­ვა­ლეთ, რის­თვის გა­ვი­ღეთ ამ­დე­ნი მსხვერ­პლი.. სა­ქარ­თვე­ლო­შიც გა­მო­ი­და­რებს.

ელე­ნე ხოშ­ტა­რია:

პერ­სპექ­ტი­ვა გაქვთ თუ ევ­რო­პულ და დე­მოკ­რა­ტი­ულ ფა­სე­უ­ლო­ბებს და­უბ­რუნ­დე­ბი­თო. მო­თხოვ­ნე­ბი ძა­ლი­ან სა­მარ­თლი­ა­ნია და ჩვე­ნი მი­საღ­წე­ვი. აი ერთ- ერთი: implement the commitment to “de-oligarchisation” by eliminating the excessive influence of vested interests in economic, political, and public life; დე­ო­ლი­გარ­ქი­ზა­ცი­აო! ესაა მთა­ვა­რი წი­ნა­ღო­ბა. – წერსნ სოციალურ ქსელში.

კვირის პაკიტრა

გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share