“დოჩხაური”

გურიაში დიდ ცეცხლს დოჩხაურს ეძახიან, ეს სიტყვა მეგრულ-ლაზური წარმოშობისაა (დოჩხირი მეგრულად ცეცხლი), ძველად გურიაში იყო ასეთი ცეცხლის შესალოცი:
ცეცხლო ელოდე, მელოდე
მე მელოდე, მზეს ელოდე
მთვარეს ეთაყვანებოდე,
დილით ადრე ავდგებოდე,
დოჩხაური დამხვდებოდე!
И. В. Мегрелидзе – Лазский и Мегрельский слои в Гурийском (1938)
შეიძლება იყოს ცეცხლი და შენობის გარეთ-(ი)ს გამოსახულება
მოამზადა კახა ჩავლეიშვილმა.
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია: