ჩოჩხათის სასოფლო საბჭოს ტოპონიმიკა

ჩოჩხათის სასოფლო საბჭოს ტოპონიმიკა
.
გულიანი
.
ღვედი
.
– სახტარი (ნაეკლესიარი)
– გორდობანი (ფერდობი)
– თხისთავაი (გორა)
– ორონალი (სათესი)
– მერისყელი (ყელი)
– სატახია (ფერდობი)
– ბჟონალი (სათესი)
.
მურვანა
.
– ნაჯახლევი (სოფ. კუთხე)
– ბოყეა (სოფ. კუთხე)
– ჯიჯველაი (ტყე)
– ნაჭურალა (სათესი)
– სატურია (სათესი)
– შავი ტყე
– ნაგომარა (ტყე)
– კოხნარა (ტყე)
– ღვანღვალეთი (ტყე)
– ეწერი (სათესი)
– ძლევი (ტყე)
– ბრაგიანა (სათესი)
– ჩიჩუა (სათესი)
.
საკუპრე
.
– საკირე (სათესი)
– ტორჩოული (სათესი)
-საქორია (ბორცვი)
– ბეჟიასოული (სათესი)
-ნასახტრალი (გორა)
– საყდრისფერდი (ფერდობი)
– გულიანისფერდი (ფერდობი)
-ნაპურალი (სათესი)
– ნანალიარი (გორა)
– აფხაზური (ციტრუსები)
– ნიგოზას ღელე
– გიორგაული (ნამოსახლარი)
– იანეთის ღელე
– აბანო (მინერალური წყალი)
.
ნაქუბარი
.
– ხარველა (სათესი)
.
გულიანი
.
– ჩუჩხურეთი (ღელე)
– თამარის წყარო
– ნასაყდრი
– ესიეს ნასახლევი (ნამოსახლარი)
– ჩხოკოურა (ფერდობი)
– ღუბნარა (ხევი)
– ნაცარა (ღელე)
– საქორია (გორა)
– საყურძენა (სათესი)
– ჩხარეანა (ვენახი)
– ქვიანა (ღელე)
.
ჩოჩხათი
.
-კუთხისთავი (სათესი)
-მაღალი (გორა)
-ჩასავალი (სათესი)
-კოხნარა (სათესი)
-ბორძვეთი (სათესი)
-ნაცარა (ღელე)
-სათიბი (სათესი)
.
ოდილაური
.
– მიწისნათხარი (სათესი)
– ნაფიცარა (ტყე)
– თხისთავაი (გორა)
– ბჟონალი (ტყე)
– სატახია (ტყე)
.
კოკათი
.
დაბლა კოკათი
.
– მუგნათაი (გორები)
– ნაციხვარი (გორა)
– ნასაყდრალი
– საყდრის ფერდი (ფერდობი)
– სამსონისფერდი (ფერდობი)
– ნასაკირევი (ვაკე)
.
მაღლა კოკათი
.
– საირმე (გორები)
– ხუცის ნასახლები (ნამოსახლარი)
– ჯიჯველა (ბუჩქნარი)
– ყვირალი (ვაკე)
– ყვირალისთავი (ვაკე)
.
ხორეთი
.
– შუთისპირი (ვაკე)
– კიკაჩა (ფერდობი)
– ჭოკნარი (ტყე)
– საკვირკობო (ღელე)
.
უდაბნო
.
– ოჩორჩხინა (ჩანჩქერი)
– უდაბნო (გამოქვაბული)
– შეშისაყარა (ტყე)
– კუნჭული (სათესი)
– ბაღურაული (გორა)
– სატურია (ტყე)
– ნაცეხვარა (მაღალი გორა)
.
მოედანი
.
ქვაბისული
.
– ყვირალი (სათესი)
– წისქვილიანისღელე
– ქვაბისულის ღელე
– საღორიის ღელე
– საირმისთავი (გორა)
– ისრისღელე
– მუხიანის ღელე
– პალიონკა (სუფსისპირი)
.
ქვა
.
– ბოსტანა (ფერდობი)
– მსხალიანი (სათესი)
– თირისბაგა (სათესი)
.
მოედანი
.
– სახტარი (ნაეკლესიარი, სასაფლაო)
– სათიბი (სათესი)
– ჩოჩხათა (გორა)
– დუთისპირი (სათესი)
– ურონი (სათესი)
– ოროკა (ფერდობი)
.
შრომისუბანი
.
ოკვანე
.
– ბარდღალია (გორა)
– შუაჭალა (სუფსისპირი)
– კოდორი (სუფსისპირი)
– საჭინათო (გორა)
.
ჯალაბაური
.
– ნაციხვარა (გორა)
– ნაშვები (ღელე)
.
ჯიხანჯირი
.
– სასკვინჩია (ფერდობი)
– დოჩაური (ფერდობი)
– მაღლუანი (გორა)
– გორგოშაული (ტყე)
– ბერსნალი (ბეჩქნარი)
– ნაციხვარი (გორა)
.
იური სიხარულიძე „მასალები გურიის ისტორიული გეოგრაფიისათვის (ტოპონიმიკა)“ (1971)
Kan vere eit bilete av horizon
მოამზადა კახა ჩავლეშვილმა
გააზიარეთ და მოიწონეთ სტატია:
Pin Share